databeskyttelsespolitik

Hos ActiveSeasosn IS respekterer vi dit privatliv. Af den grund tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.
Den nedenstående persondatapolitik har til formål at oplyse kunderne hos ActiveSeasons IS om vores indsamling og behandling af personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige
ActiveSeasons IS er dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger.
Vores kontaktoplysninger er:
Active Seasons IS
CVR-nr.: 40944532
Adresse: St. St. Blichers Gade 28, 1, 8000 Aarhus C
Mail: activeseasons.info@gmail.com
Katrine tlf.: 29897914
Marlene tlf.: 26111831
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler ActiveSeasons IS?
ActiveSeasons IS indsamler og behandler personlige oplysninger om dig med det formål at administrere dine tilmeldinger og tilkøb af personlig træning, kostvejledninger eller massage hos ActiveSeasons IS, samt levere den bedste oplevelse for dig. Disse personoplysninger er nødvendige for din tilmelding og administration af tilmeldinger hos ActiveSeasons, og kræver derfor ikke et særskilt samtykke. ActiveSeasons IS indsamler ikke andre personoplysninger omkring dig uden et særskilt samtykke. 

Personlige oplysninger uden særskilt samtykke:

      Oplysninger du afgiver, når du tilmelder sig et træningsforløb hos ActiveSeasons IS. Det omhandler fulde navn, telefonnummer og e-mailadresse.

      Oplysninger af din forbrugshistorik og information om tilkøb hos ActiveSeasons IS. Det omhandler køb af træningsforløb, personlig træning, kostvejledninger og massage.

      Personlige oplysninger du selv skriver i form af kommentarer på den tilknyttede hjemmeside og andre sociale medier.

      Oplysninger om din færden på ActiveSeasons IS hjemmeside og sociale medier.

 Hvad bruger ActiveSeasons IS dine personoplysninger til?

Vi bruger følgende personoplysninger til at administrere dine tilmeldinger og give dig den bedste oplevelse hos os.

        Oplysninger om kundens navn, telefonnummer og e-mailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig.

      Kundenavn og e-mailadresse registreres i vores database, så vi kan sende dig e-mails og kontakte dig omkring tilmeldinger.

      Oplysninger du giver i et kommentarfelt på hjemmesiderne eller sociale medier tilknyttede ActiveSeasons IS, bruges til korrespondance og sagsbehandling mellem dig og ActiveSeasons IS.

      Oplysninger om din forbrugshistorik og tilkøb hos os bruges til at målrette og optimere markedsføringen af ActiveSeasons IS produkter.

 Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

– Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a,.

– Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f,.

– Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen.

– Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

Videregivelse af personoplysninger
ActiveSeasons IS videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, hvis du har givet et særskilt samtykke til det, eller hvis vi er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

ActiveSeasons IS benytter sig af en række databehandlere, som opbevarer og behandler data på vegne af ActiveSeasons IS. Disse databehandlere er uberettigede til at bruge dine personlige oplysninger til egne mål. Databehandlerne er lokaliseret indenfor EU/EØS. Databehandlere udenfor dette område benyttes kun af Activeseasons IS, hvis de efterlever EU’s regler om persondatabeskyttelse (GDPR)

 Opbevaring af dine oplysninger

ActiveSeasons IS opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. 

Oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

– Markedsføring (Tilbagetrækning af samtykke).

– Tilmeldingsdata (Framelding af træningsforløb).

Dine rettigheder
Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

– Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

– Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

– Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

– Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]